Noszenie pakunków

Kategoria: Trenuj mózg Opublikowano: poniedziałek, 08 lipiec 2013 Super User

Zagadka logiczna. Dwóch robotników, Jarek i Wojtek, nosiło ciężkie pakunki.

Wojtek był bardziej leniwy i wkrótce zaczął skarżyć się, jak bardzo jest mu ciężko. Na to Jarek skarcił go, by przestał narzekać i powiedział mu tak:
- Słuchaj, gdybym dał ci jedną z moich paczek, to mielibyśmy ich po równo. Natomiast gdybyś ty dał mi jedną ze swoich, to ja niósłbym ich dwa razy więcej niż ty.
Pytanie: ile pakunków niósł każdy z pracowników?
{slider=Rozwiązanie}
Rozwiązanie:
Skoro po oddaniu przez Jarka jednej paczki Wojtkowi obaj mieliby ich tyle samo, to możemy wywnioskować, że Jarek niósł o dwie paczki więcej niż Wojtek. Analizując dalej widzimy, że gdyby Wojtek położył jedną ze swoich paczek na ziemi, wówczas miałby ich o 3 mniej. Jeśli Jarek podniósłby tę paczkę, to bardziej leniwy pracownik miałby ich wtedy o 4 mniej. Jednak ze słów Jarka wynika, że Wojtek niósłby wtedy dwa razy mniej pakunków. Tak więc Wojtek po oddaniu Jarkowi jednego pakunku dźwigałby tylko 4 paczki. Czyli ostatecznie Wojtek niósł 5 paczek, a Jarek 7.

{/slider}