WWW - skrót internetowy

Kategoria: ABC Internetu Opublikowano: czwartek, 21 czerwiec 2012 Renata Kuroczycka

WWW to skrót od World Wide Web (z języka angielskiego - "światowa pajęczyna"). Ta najpopularniejsza usługa internetowa została udostępniona ludziom 13 marca 1989 r.

Informatyk Tim Berners-Lee opracował projekt „cybernetycznego zarządzania informacją", umożliwiający tworzenie i przeglądanie dokumentów we wszystkich komputerach, które połączone są ze sobą w jedną sieć. System został wymyślony na potrzeby genewskiego ośrodka naukowo-badawczego, aby usprawnić pracę wewnątrz instutycji. Pozwalał na bieżący monitoring rezultatów najnowszych badań, a także wymianę dokumentów bez potrzeby drukowania ich czy przesyłania tradycyjnymi metodami. W ciągu kilku następnych miesięcy system usprawniono: opracowano  język HTML do zapisu informacji, wymyślono przeglądarkę, edytor stron WWW – i uruchomiono pierwszy serwer, który udostępniał pracownikom instytutu dokumenty tworzone elektronicznie. Pomysł okazał się tak dobry, że od 1991 roku usługa WWW stała się podstawą działania Internetu.