Prawo i finanse

Dział podaje podstawowe informacje prawne oraz finansowe, przydatne dla osób w wieku przedemerytalnym i emerytalnym (np. sposób naliczania emerytury, zasady darowizny na rzecz dzieci czy wnuków, sporządzanie testamentu itp.).

Zapis windykacyjny przy spadkobraniu

Kategoria: Prawo i finanse Opublikowano: piątek, 23 grudzień 2011 Piotr Kuroczycki

Do przepisów spadkobrania została wprowadzona ważna zmiana - tzw. zapis windykacyjny. Poprzednio spadkodawca nie mógł określić co ze swego majątku przekazuje konkretnej osobie (np. synowi samochód, a córce domek letniskowy). Każdy ze spadkobierców wspólnie z innymi nabywał prawo do całości spadku i dopiero sąd określał jaki ułamek majątku przypadnie poszczególnym członkom rodziny.

Czytaj więcej: Zapis windykacyjny przy spadkobraniu

Spadki i spadkobranie

Kategoria: Prawo i finanse Opublikowano: sobota, 01 październik 2011 Piotr Kuroczycki

Każdy rozsądny i przewidujący człowiek wie, że na pewnym etapie życia należy uporządkować sprawy majątkowe, między innymi sporządzić testament. Zasady spadkobrania regulują zapisy Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Postępowania Cywilnego oraz pośrednio przepisy Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. W języku prawniczym osoba sporządzająca testament to testator, a jej majątek określany jest jako masa spadkowa.

Czytaj więcej: Spadki i spadkobranie