Podatki od spadków

Kategoria: Prawo i finanse Opublikowano: piątek, 02 marzec 2012 Renata Kuroczycka

W Polsce każdy uzyskany przez podatnika przychód podlega opodatkowaniu, w tym również spadek. Są jednak wyjątki od tej zasady. 

Zwolnienie z podatku od darowizn i spadków obejmuje najbliższą rodzinę: małżonka, rodziców, dziadków, dzieci, pasierbów, ojczyma, macochę, wnuki oraz rodzeństwo.

 

Warunkiem uzyskania zwolnienia z podatku jest zgłoszenie faktu spadkobrania w urzędzie skarbowym w terminie 6 miesięcy. Z reguły zgłoszenia dokonuje się w urzędzie skarbowym, pod który podlegał zmarły. Termin zgłoszenia w przypadku postępowania sądowego rozpoczyna się od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu o nabyciu spadku. Natomiast jeżeli nabycie spadku potwierdza notariusz, wówczas termin biegnie od momentu sporządzenia przez niego aktu poświadczenia dziedziczenia. Jeśli zgłoszenie do urzędu nie zostanie dokonane w ciągu 6 miesięcy, trzeba będzie zapłacić podatek, chyba że spadkobierca udowodni, iż informację o uzyskaniu spadku otrzymał z opóźnieniem. Wtedy może starać się o zwolnienie z zapłaty.

 

Według aktualnych przepisów spadkobiercy, którzy NIE są najbliższą rodziną i zobowiązani są do zapłacenia podatku, podzieleni zostali na trzy grupy. Każda z tych grup jest inaczej opodatkowana. Przy tym podatek ma różną wysokość, w zależności od kwoty spadku.

- I grupa (teściowie, zięć, synowa) - podatek w wysokości 3%, 5% oraz 7%.

- II grupa (kuzynostwo, ciotki, wójkowie, tzw. "dalsza rodzina") - podatek w wysokości 7%, 9% oraz 12%.

- III grupa (pozostali spadkobiercy) - podatek w wysokości 12% oraz 20%.

Poza podatkiem procentowym spadkobiercę obowiązuje także uiszczenie określonej opłaty. Kwotę należnego podatku ustala urząd skarbowy na podstawie złożonego zeznania SD-3.

 Stan prawny na marzec 2012 r.