Mandala życia

Kategoria: Rozwój osobowy Opublikowano: sobota, 01 październik 2011 Renata Kuroczycka

Człowiek rozwija się i dojrzewa całe życie. Nie ma takiego przedziału lat czy wieku, gdzie można by sobie powiedzieć „jestem w pełni ukształtowaną osobą, poznałem świat i wszystko rozumiem”. Nawet 100-latkowie ciągle zdobywają nowe doświadczenia, które zmieniają ich poglądy. Od narodzin aż po śmierć nasze spojrzenie na wszystko wokół podlega stałej ewolucji. Istnieją jednak w życiu takie okresy, podczas których pewne problemy czy zjawiska wysuwają się na pierwsze miejsce, zajmują najwięcej uwagi i determinują postrzeganie świata. Okresy te związane są z kolejnymi etapami rozwoju psychicznego, a przedstawić je można w postaci uproszczonej mandali, opartej na schemacie kwiatu lotosu oraz kolorystyce czakr.

 

Etapy życia przedstawione w formie mandali

 

Mandala życia nawiązuje do duchowej kultury Wschodu i wymaga pewnych (bardzo skrótowych) objaśnień. Samo słowo oznacza „koło, łuk”. Figura koła jest symbolem nieba, zewnętrzności i nieskończoności. Jej wnętrze zaś symbolizuje strefę ziemi i człowieka. Każda mandala jest inna, w zależności od zamierzenia jej twórcy i zawiera w sobie specyficzne treści.

Kwiat lotosu to jeden z wielkich symboli Orientu, posiadający wiele znaczeń. Jego symbolika odnosi się do Słońca, stworzenia świata, odrodzenia, ewolucji, duchowości itd. Według najbardziej rozpowszechnionej interpretacji kwiat lotosu przedstawia Koło Życia, obrazując nieustanny cykl narodzin, życia i śmierci.

Czakra we wschodnich religiach oznacza ośrodek energetyczny w ciele człowieka, który magazynuje energię życiową. Człowiek posiada całą sieć mniejszych i większych czakr, połączonych ze sobą na podobieństwo układu krwionośnego. Dobrze rozwinięte czakry umożliwiają właściwy obieg energii, co sprzyja zachowaniu pełnego zdrowia oraz intensywnemu rozwojowi duchowemu. Najczęściej wymienia się siedem głównych czakr, usytuowanych wzdłuż kręgosłupa – od kości ogonowej aż po czubek głowy. Każdej czakrze przyporządkowany jest określony kolor oraz funkcje.

  1. czakra podstawy (podstawa kręgosłupa, przy kości ogonowej) – odpowiada za instynkt, przetrwanie i bezpieczeństwo,
  2. czakra sakralna (3-4 cm poniżej pępka) – odpowiada za emocje i twórczość,
  3. czakra słoneczna (powyżej pępka) – odpowiada za funkcje mentalne, moc, kontrolę, ambicję i karierę,
  4. czakra serca (na wysokości płuc) - odpowiada za poświęcenie, miłość, współczucie i uzdrawianie,
  5. czakra gardła (szyja, pod grdyką) – odpowiada za mowę i samoekspresję,
  6. czakra Trzecie Oko (środek czoła, nieco nad brwiami) – odpowiada za intuicję, analizę i percepcję pozazmysłową,
  7. czakra korony (na czubku głowy) – odpowiada za myślenie całościowe oraz możliwości paranormalne.

Trzy pierwsze czakry uważane są za „niższe” (charakteryzują fizyczną, zmysłową strefę życia), zaś pozostałe cztery – określane są jako „wyższe” (odnoszą się do sfery duchowej).

 

W mandali życia kolejne etapy życiowe podzielone zostały na 15-letnie okresy.

0-15 lat (dzieciństwo - "jestem") – jest to czas „bycia”. Dziecko powoli dorasta i staje się coraz bardziej świadome siebie, swojego istnienia i odrębności od innych. Potrzebuje silnego poczucia bezpieczeństwa, a jego działanie zwykle jest instynktowne. Ten okres życia określa czakra podstawy.

15-30 lat (młodość - "pytam") – etap samookreślania, pytania samego siebie o swoje cele życiowe i wybór drogi. Czas odkrywania własnych zdolności, a także silnych emocji związanych z wyborem partnera. Ten okres życia określa czakra sakralna.

30-45 lat (rozkwit - "szukam") – lata największej aktywności i kariery zawodowej. Wraz z zaspokajaniem ambicji zawodowych często pojawia się duchowa pustka oraz uczucie „jałowości” życia. Tę pustkę zwykle próbuje się zapełnić poszukiwaniem dóbr materialnych i wrażeń zmysłowych. Jest to czas „szukania samego siebie”, zgubionego gdzieś po drodze do kolejnych sukcesów. Może to prowadzić do przewartościowania życia, zmiany pracy czy partnera życiowego. Ten okres określa czakra słoneczna.

45-60 lat (dorosłość - "znajduję") – tak, to właśnie w tym czasie ludzie stają się naprawdę dorośli. Niesiemy już spory bagaż doświadczeń, na wiele pytań życie przynosi odpowiedzi. Człowiek zyskuje pełną świadomość tego kim jest i co chciałby jeszcze osiągnąć. Budzi się uczucie odpowiedzialności wobec świata, w którym żyjemy (może nawet misji, jaką mamy jeszcze do spełnienia), wrasta poziom empatii. Ten okres życia określa czakra serca.

60-75 lat (dojrzałość - "dzielę się") – w tym wieku człowiek jest jak dojrzały owoc. Posiada ogromne doświadczenie i mądrość życiową, którymi może podzielić się z młodszym pokoleniem. Ciągle spory zapas sił umożliwia czynną pracę na rzecz innych, toteż wiele osób zaczyna interesować się wolontariatem. Ten okres życia określa czakra gardła.

75- i więcej lat (starość - "wzrastam") – etap życia najbardziej sprzyjający wzrostowi duchowemu. Dzieci (a nierzadko i wnuki) są w pełni odchowane, jeśli nadal pracujemy to już tylko dla swojej przyjemności. Pojawia się więc czas na poważne przemyślenia: kim jesteśmy? skąd przychodzimy? dokąd zmierzamy? Ten okres życia określa czakra słoneczna Trzeciego Oka, a czasem nawet czakra korony (oświecenie).Z „Mandalą życia” związany jest także artykuł „Życie jak pory roku